email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
понедељак, 25 јул 2022 15:36

ОДЛУКA о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

На основу члана 9. Одлуке о финансијској подршци унапређењу енергетске ефикасности  стамбених зграда, породичних кућа, и станова на територији општине Рашка, број 06-V-17/2021-9, од 17. маја 2021. године, члана 27. став 14. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, број 06-V-30/2021-11, од 15. новембра 2021. године, Општинско веће општине Рашка, на седници одржаној дана 15. јула 2022. године, доноси

 

ОДЛУКУ

 о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење

мера енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела

 

I

Додељују се бесповратна средства за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама на територији општине Рашка за 2022. годину следећим корисницима:

Име и презиме Редни број при-јаве Адреса Број бо-дова
1.      Првослав Радојичић 9 Томице Алексића  15 90,0
2.      Мирољуб Павловић 12 Корлаће 136 90,0
3.      Миломир Вељовић 14 Стеве Марковића 4 87,5
4.      Радмила Радошевић 2 Маринка Павловића 120 85,0
5.      Желимир Николић 4 Др Михајла Луковића 14 82,5
6.      Раденко Цветић 6 Миљојка Росића 2В 80,0
7.      Петкана Дикић 13 3. јул 1 80,0
8.      Мирко Перовић 8 Карађорђева 6 75,0
9.      Срећко Вељковић 10 Вељковићи 14 75,0
10.  Иван Јоксимовић 15 4. јул 4 75,0
11.  Славољуб Ракитић 3 Рвати 10 72,5
12.  Мирослав Поповић 7 Мислопољска 60 70,0
13.  Небојша Коматовић 5 Казновиће 60,0
14.  Драган Петровић 11 Копаоничка 30 60,0
15.  Слободан Пендић 1 Нови Дом 9 57,5

 

II

Након ступања на снагу ове Одлуке, председник општине Рашка, закључиће  тројне уговоре између општине Рашка, директних корисника (привредних субјеката) и крајњих корисника. 

Наведеним Уговором уредиће се међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна. 

III

  Општина ће вршити пренос средстава искључиво директним корисницима (привредним субјектима) под условима и на начин предвиђен чланом 29 Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, број 06-V-30/2021-11, од 15. новембра 2021. године.

 

IV

Ову Одлуку објавити на Огласној табли Општинске управа Рашка.

 

V

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА

III Број: 06-V-50/2022-1

Дана 15. јула 2022. године

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ РАШКА

Игњат Ракитић

 

Прочитано 673 пута Последњи пут измењено среда, 03 август 2022 10:04