email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа  измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене Националног парка „Копаоник”одржана у среду, 08. фебруара 2023. године  у згради општинске управе општине Рашка

Извештај о спроведеној анкети у циљу утврђивања приоритетних области од јавног интереса за период 2023 – 2024. у којима ће се финансирати пројекти удружења грађана

 

Анкета за утврђивање приоритетних области од јавног интереса у којима ће се финансирати пројекти удружења грађана израђена је са циљем испитивања мишљења грађана, представника привредних субјеката и организација цивилног друштва о томе које су то области и приоритетне области од јавног интереса за Општину Рашка.

Анкета је реализована у периоду од  16.1. 2023  – 26.1. 2023.г.

Анкетирање је извршено на три начина:

а) прослеђивањем анкете заинтересованим грађанима путем званичне општинске интернет странице 

б) прослђивањем анкете у електронском облику на циљане  e-mail адресе (прослеђено организацијама цивилног друштва)

в) улично анкетирање

Грађанима је понуђено 48 ширих области од јавног интереса и у оквиру њих 177 ужих области од јавног интереса. Грађани су могли да одаберу, или предложе, до 5 ширих области односно  5 ужих области од јавног интереса.

Шире и уже области од јавног интереса које су добиле највећу подршку од стране учесника анкете, представљаће један од елемената приликом усвајања Одлуке о приоритетним областима од јавног интереса општине Рашка за 2023. и 2024. годину у којима ће се подстицати пројекти од јавног инереса које реализују удружења грађана.

Број особа које су одговориле на упитник  према начинима анкетирања: а) 3  б) 10 в) 41. Укупно - 54

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ

НАЗИВ ШИРЕ ОБЛАСТИ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

БРОЈ ГЛАСОВА

Друштвена брига о деци и младима

23

Култура

20

Заштита животне средине

15

Подршка социјално угроженим грађанима

14

Друштвена брига о осетљивим групама

12

Очување и подстицање народног стваралаштва и народних обичаја

11

Заштита здравља

10

Друштвена брига о старијим особама

9

Пољопривреда и рурални развој

9

Заштита и помоћ жртвама насиља у породици

8

Заштита од елементарних непогода

8

Социјална заштита

7

Подстицање и промоција здраве исхране

7

Подстицање руралног развоја

7

Борба против корупције

7

Превенција свих облика насиља и дискриминације

6

Спорт

6

Очување културне и историјске традиције

6

Хуманитарне активности

5

Екологија

5

Превенција, лечење и рехабилитација болести зависности

5

Заштита животиња

5

Унапређење квалитета живота особа са инвалидитетом

5

Туризам

5

Противпожарна заштита

5

Заштита и очување природе

5

Промоција општине Рашка

5

Развој културно-уметничког стваралаштва

4

Одрживи развој

4

Подстицање наталитета

4

Афирмисање женских права

4

Јавно информисање

4

Борачкo-инвалидска заштита

4

Органска производња хране

4

Заштита и помоћ жртвама мобинга

3

Неговање сарадње међу удружењима и сарадња са институцијама из области културе и туризма

2

Заштита и промовисање/унапређење људских и мањинских права

1

Промовисање волонтерског рада

1

Безбедност грађана и имовине

1

Наука и научно-истраживачки рад

1

Заштита интерно расељених и избеглих лица

1

Подршка за организацију спортских и културних активности лица са инвалидитетом

1

 

КОМИСИЈA

ЗА УТВРЂИВАЊЕ И ПРЕИСПИТИВАЊЕ
ОБЛАСТИ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
 У ОПШТИНИ РАШКА

                                                                                                                                         

На основу чл. 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр.83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 4. став 1. и члана 9. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број: 16/16, 8/17 и 6/23), члана 5. Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања ( "Сл. гласнику РС", бр. 9/2022 ), члана 72. Статута општине Рашка („Сл. гласник општине Рашка“, бр. 197/2018) и Одлуке о буџету општине Рашка за 2023. годину („Сл. гласник општине Рашка“, бр. 250/2022)


ОПШТИНА РАШКА
ОПШТИНСКА УПРАВА РАШКА

р а с п и с у ј е
КОНКУРС
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисањана територији општине Рашка у 2023. години

I
НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

Конкурс се расписује ради суфинансирања производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана општине Рашка; подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника других мањинских група; заштити и развоју људских права и демократије; унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју туризма и пољопривреде; очувању културног идентитета; развоју привреде и предузетништва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана општине Рашка за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

Средства опредељења Одлуком о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Рашка у 2023.години, износе 20.000.000,00 динара.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 50.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту је 10.000.000,00 динара.

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. Пројектима који се реализују путем штампаних медија, на радију и интернет порталима, средства ће се додељивати у складу са прописима којима се уређују правила за доделу државне помоћи, односно по правилима за државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта.

Опширније у прилогу!

 

На основу Конкурса за доделу стипендија на терет средстава буџета општине Рашка за школску 2022/2023, број 770 од 8.12.2022. и Правилника о условима и критеријумима за доделу стипендија на терет средстава буџета општине Рашка, Комисијa за доделу стипендија на терет средстава буџета општине Рашка, на седници одржаној 07. 02. 2023. године, утврдила је следећу:

ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ

                                

 

Р. бр.

Име и презиме

Факултет

Год.

Студ.

Просек

1.       

Маријела Вељковић

Факултет техничких наука, Нови Сад

1.

10.00

2.       

Данило Чоловић

Стоматолошки факултет, Београд

1.

10.00

3.       

Јана Јоксимовић

Фармацеутски факултет, Београд

1.

10.00

4.       

Петра Пантовић

Електротехнички факултет, Београд

1.

10.00

5.       

Душан Бачанин

Војна академија  Универзитет одбране,  Београд

1.

10.00

6.       

Драга Живковић

Електротехнички факултет, Београд

1.

10.00

7.       

Александра Кошанин

Саобраћајни факултет, Београд

1.

10.00

8.       

Марко Томовић

Грађевински факултет, Београд

1.

10.00

9.       

Мијат Тодоровић

Криминалистичко - полицијски факултет, Београд

1.

10.00

10.   

Ксенија Гркајац

Економски факултет, Крагујевац

1.

10.00

11.   

Кристина Јовановић

Филозофски факултет, Нови Сад

1.

10.00

12.   

Данило Вељовић

Медицински факултет, Београд

1.

10.00

13.   

Каћа Кошанин

Правни факултет, Београд

1.

10.00

14.   

Антонија Сретеновић

Факултет медицинских наука, Крагујевац

1.

10.00

15.   

Мина Деспотовић

Фармацеутски факултет, Београд

1.

10.00

16.   

Емилија Алемпијевић

Електротехнички факултет,  Београд

1.

10.00

17.   

Милица Маринковић

Војна академија  Универзитет одбране,  Београд

4.

9.36

18.   

Милица Барлов

Медицински факултет, Београд

5.

9.00

19.   

Илија Медаревић

Факултет организационих наука, Београд

мастер

9.00

20.   

Анђела Патричевић

Стоматолошки факултет, Београд

2.

9.00

21.   

Тамара Пановић

Економски факултет, Крагујевац

3.

8.94

22.   

Наталија Бачанин

Факултет медицинских наука, Крагујевац

3.

8.90

23.   

Ненад Дубовац

Факултет техничких наука,  Нови Сад

2.

8.88

24.   

Михајло Николић

Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево

2.

8.87

25.   

Павле Миленковић

Архитектонски факултет, Београд

2.

8.83

26.   

Алакесандра Јеленковић

Факултет организационих наука, Београд

2.

8.82

27.   

Владимир Дробњак

Факултет организационих наука Београд

2.

8.82

28.   

Милица Томовић

Факултет медицинских наука, Крагујевац

4.

8.81

29.   

Анђела Малић

Технолошко – металуршки факултет, Београд

2.

8.75

30.   

Александра Танасковић

Академија струковних студија Шумадија, Крагујевац

мастер

8.73

31.   

Нена Ђоровић

Грађевинско - архитектонски факултет, Ниш

2.

8.71

32.   

Јована Ђуровић

Факултет медицинских наука, Крагујевац

5.

8.71

33.   

Јована Бојовић

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију,  Београд

3.

8.64

34.   

Невена Радосављевић

Стоматолошки факултет, Београд

2.

8.60

35.   

Лука Бановић

Висока школа електротехнике  и рачунарства, Београд

3.

8.55

36.   

Теодора Милосављевић

Филолошки факултет, Београд

2.

8.50

 

ДРУШТВЕНО ОСЕТЉИВЕ ГРУПЕ

 

Р.бр.

 

 

 

 

1.

Лука Живковић

Медицински факултет Београд

1.

9.96

2.

Лана Рашковић

Грађевински факултет  Београд

1.

9.82

3.

Јована Јоковић

Факултет педагошких наука Јагодина

1.

9.66

4.

Анђела Ћосић

Шумарски факултет Београд

1.

9.18

5.

Ања Ђурић

Економски факултет Косовска Митровица

1.

9.02

6.

Теа Ђурић

Департман за економске науке  Државни универзитет Нови Пазар

1.

9.02

7.

Јелена Пејић

Филолошко уметнички факултет Крагујевац

4.

8.52

8.

Марија Ивановић

Академија техничких струковних студија Београд

1.

8.50

9.

Анастасија Радовановић

Висока здравствена школа струковних студија, Београд

3.

8.48

10.

Павле Чеперковић

Грађевински факултет  Београд

1.

8.36

11.

Василије Дугалић

Природно математички факултет Крагујевац

3.

8.24

12.

Ксенија Коминац

Филолошки факултет у Београду

4.

8.19

13.

Павле Баловић

Криминалистичко полицијски универзитет Београд

3.

8.11

14.

Софија Ђуровић

Факултет медицинских наука Крагујевац

2.

8.00

15.

Андреа Шаптовић

Економски факултет Универзитета у Крагујевац

мастер

7.97

16.

Сара Ђорђевић

Правни факултет у Крагујевцу

1.

7.92

17.

Милица Кнежевић

Учитељски факултет у Београду

4.

7.72

18.

Теодора Томовић

Филолошки факултет Београд

4.

7.66

19.

Анђела Матовић

Факултет за Машинство и грађевинарство Краљево

2.

7.22

20.

Александра Новковић

Технолошко - металуршки факултет Београд

2.

7.10

21.

Јована Вуковић

Географски факултет Београд

3.

6.86

22.

Кристина Бојовић

Факултет техничких наука Косовска Митровица

4.

6.67

 

 

Следећи студенти су одбијени јер не испуњавају услове Конкурса  за доделу стипендија на терет средстава буџета општине Рашка за школску 2022/2023. годину:

 

 

Р. Бр.

Име и презиме

Факултет

Разлог за одбијање

1.

Александра Вељковић

Факултет за хотелијерство и туризам, Врњачка Бања

Нису положени сви испити из претходних година студија – недовољан број ЕСПБ

2.

Јована Чорбић

Правни факултет,  Београд

Нису положени сви испити из претходних година студија – недовољан број ЕСПБ

3.

Анђела Ратковић

Филолошко - уметнички факултет, Крагујевац

Нису положени сви испити из претходних година студија – недовољан број ЕСПБ

4.

Анђела Воларац

Филолошки факултет, Београд

Нису положени сви испити из претходних година студија – недовољан број ЕСПБ

5.

Радош Кнежевић

Факултет ветеринарске медицине, Београд

Нису положени сви испити из претходних година студија – недовољан број ЕСПБ

6.

Аница Симовић

Филолошко - уметнички факултет, Крагујевац

Нису положени сви испити из претходних година студија – недовољан број ЕСПБ

7.

Ђурђина Јаснић

Саобраћајни факултет, Београд

Нису положени сви испити из претходних година студија – недовољан број ЕСПБ бодова

8.

Милица Кошанин

Саобраћајни факултет, Београд

Нису положени сви испити из претходних година студија – недовољан број ЕСПБ

9.

Исидора Трикош

Факулет за хотелијерство и и туризам,  Врњачка Бања

Остварени просек оцена у средњој школи није у скласу са условима конкурса

10.

Олга Вељовић

Природно – математички факултет, Крагујевац

Остварени просек оцена у средњој школи није у скласу са условима конкурса

11.

Катарина Вујанац

 

Висока техничка школа струковних студија, Лепосавић

Обновљена година студија

12.

Димитрије Станишић

Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево

Нису положени сви испити из претходних година студија – недовољан број ЕСПБ

13.

Урош Вукосављевић

Факултет примењених уметности Београд

Непотпуна документација

 

 

 

Приговор на прелиминарну  ранг листу може се поднети  Општинском већу општине Рашка у року од 8 (осам) дана од дана њеног објављивања. Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација. 

 

 

 

  У Рашки

07.02.2023.

Комисијa за доделу стипендија на терет средстава буџета општине Рашка

 

 

Обавештавају се власници и корисници непокретности на територији општине Рашка чије се парцеле налазе у заштитном појасу далековода 110 кV да ЕМС АД Београд РЦО Крушевац почиње са радовима на сечи растиња у заштитном појасу далековода од 30.01.2023. године.

Опширније у прилогу

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
у складу са чл. 50. и 51б Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 -
исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19
– др. закон, 9/20 и 52/21) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19)
оглашава

ЈАВНИ УВИД
у
НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „КОПАОНИК”


ЈАВНИ УВИД у Нацрт измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене Националног парка „Копаоник” (у даљем тексту: Нацрт измена и допуна Просторног плана), одржаће се ОД 3. ДО 17. ФЕБРУАРА 2023. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 15 ДАНА, сваког радног дана у просторијама скупштина општина Рашка, Брус и Лепосавић, као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/javni-uvid-u-izmene-i-dopuna-prostornog-plana-podruchja-posebne-namene-nacionalanog-parka) и јединица локалне самоуправе.
Физичка и правна лица примедбе на Нацрт измена и допуна Просторног плана могу доставити у писаној форми, општинској управи у току трајања јавног увида, закључно са 17. фебруаром 2023. године, или директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектору за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11 000 Београд.
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у среду, 08. фебруара 2023. године са почетком у 12,00 часова у згради општинске управе општине Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр.1, 36350 Рашка.
ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у понедељак, 06. марта 2023. године са почетком у 12,00 часова у згради општинске управе општине Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр.1, 36350 Рашка.

Физичка лица и представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

четвртак, 02 фебруар 2023 14:17

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА РАШКА
Стручно оперативни тим за процену
настале штете на територији општине Рашка
Дана: 30.01.2023. године


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ


Стручно оперативни тим за процену настале штете на територији општине Рашка позива грађане и грађанке општине Рашка који су претрпели штету од елементарних непогода на стамбеним објектима у периоду од 20/21. јануара 2023. године.

Пријаве штете се подносе искључиво преко писарнице, сваког радног дана од 07 до 15 часова, на прописаном обрасцу који можете преузети на писарници.

Јавни позив ће трајати 15 дана тачније до 14. фебраура 2023. године.

Пријаве упућене ван ( пре или касније) прописаног рока, као и пријаве које нису поднете на прописаном обрасцу неће бити разматране од стране стручно оперативног тима.

За све додатне информације, грађани и грађанке се могу обратити лично писарници сваког радног дана у времену од 07 до 15 часова.


Шеф стручно оперативног тима
Слободан Ђоровић

четвртак, 02 фебруар 2023 14:16

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА РАШКА
Стручно оперативни тим за процену
настале штете на територији општине Рашка
Дана: 30.01.2023. године.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ


Стручно оперативни тим за процену штете настале на територији општине Рашка позива грађане и грађанке општине Рашка који су претрпели штету на пољопривредном земљишту од елементарних непогода у периоду 20/21. јануара 2023. године.

Пријаве штете се подносе искључиво преко писарнице, сваког радног дана од 07 до 15 часова, на прописаном обрасцу који можете преузети на писарници.

Јавни позив ће трајати 15 дана до 14. фебруара 2023. године.

Пријаве упућене ван ( пре или касније) прописаног рока, као и пријаве које нису поднете на прописаном обрасцу неће бити разматране од стране стручно оперативног тим.

За све додатне информације, грађани и грађанке се могу обратити лично писарници сваког радног дана у времену од 07 до 15 часова.

Шеф стручно оперативног тима
Милена Савић

На основу чл.63 и чл.63а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 09/20 и 52/21) и чл.92 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19),


ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАШКА
ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
И
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

ОГЛАШАВАЈУ

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ


УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА АПАРТ-ХОТЕЛА НА к.п. 1514/42, 1514/41 и 1514/38 све КО КОПАОНИК

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу објекта апарт-хотела на к.п. 1514/42, 1514/41 и 1514/38 све КО Копаоник трајаће 7 дана, од 02.02.2023.год.закључно са 08.02.2023.године. Материјал за јавну презентацију биће изложен сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћена лица за давање обавештења су Даница Павловић и Миљан Савић, Одсек за урбанизам.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавне презентације у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 08.02.2023.године.

По завршетку јавне презентације, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

У општини Рашка је уз подршку Европске уније (ЕУ) преко програма ЕУ ПРО Плус, који се реализује у сарадњи са Министарством за европске интеграције, почела реконструкција здравствене станице у насељу Баљевац како би се становништву обезбедила боља здравствена заштита.
Радови, које ЕУ финансира са скоро 180.000 евра, обухватају изолацију спољних зидова и међуспратних конструкција, замену столарије и уградњу котлова на пелет, као и изградњу приступне рампе за особе са инвалидитетом. Додатно у оквиру пројекта биће набављен и један мобилни ЕКГ апарат, један дефибрилатор, један суви стерилизатор и возило хитне помоћи.
„Ми континуирано радимо на унапређењу квалитета здравствених услуга које пацијенти добијају у Дому здравља али и у свих шест здравствених станица на територији општине. Здравствена станица у Баљевцу која има одељење за здравствену заштиту деце и одраслих, патронажу и стоматолошку праксу ће уз подршку ЕУ и учешће општине од скоро 50.000 евра значајно подићи квалитет и ефикасност услуга а томе ће допринети и нова опрема”, рекао је председник општине Рашка Немања Поповић. Како је додао нови систем грејања и постављена изолација допринеће енергетској ефикасности објекта али ће омогућити и уштеде које ће бити коришћене за набавку друге неопходне медицинске опреме за ову здравствену станицу.
Такође, „Удружење психолога Нови Пазар“, које је партнер на пројекту, обезбедиће шестомесечну правну помоц́ корисницима, а организоваће и радионице на тему здравља на радном месту.
Радови које изводи фирма Биро Рамарк из Чачка, изабрана у поступку јавне набавке који је спровела општина Рашка, трајаће 90 дана.
Пројекат у општини Рашка је један од 32 пројекта локалне инфраструктуре у регионима Шумадије и западне Србије и Јужне и источне Србије које ЕУ подржава преко ЕУ ПРО Плус програма са преко пет милиона евра како би се унапредио квалитет живота људи кроз обнову и реконструкцију образовних, здравствених и установа социјалне заштите, спортских и објеката културе, као и унапређење комуналних услуга и зграда јавне администрације.
Активности ЕУ ПРО Плус програма који доприноси равномернијем друштвено-економском развоју Србије, Европска унија подржава са 40 милиона евра. Програм, чију реализацију води Министарство за европске интеграције, има за циљ да допринесе побољшаном управљању територијалним развојем, економском расту и унапређењу социјалне инфраструктуре и кохезије у 99 јединица локалне самоуправе, у два региона: Региону Шумадије и западне Србије и Региону јужне и источне Србије. Активности на терену спроводи УНОПС.

За додатне информације, молим Вас контактирајте: Марија Радуловић
Мобилни: +381 (0)63 861 4524, Електронска пошта:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Одређује се Зоран Стојановић, саветник у Општинској управи општине Рашка на пословима одбране, безбедности, заштите на раду и противпожарне заштите, за лице одговорно за издавање исушивача
заинтересованим грађанима и правним лицима којима су поплављени објекти у поплавама од 20./21. јануара 2023. године, према распореду и на начин који ово лице одреди у сарадњи са ВСЈ- Сектора за ванредне ситуације МУП-а РС-одељење у Рашки.
Контакт подаци за преузимање исушивача:
036/740-940 и моб. 062/454-972

Општинско веће је на данашњој седници усвојило План развоја опшине Рашка за период 2023 – 2029. година. Ово је дугорочни документ развојног планирања који између осталог садржи преглед и анализу постојећег стања, визију одосно жељено стање, приоритетне циљеве развоја и мере које се даље разрађују и операционализују документима јавних политика и средњорочним планом ЈЛС. Коначну реч о овом документу даће одборници СО Рашка на првој нареној седници. Веће је усвојило Извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације за 2022. годину, као и План рада Штаба за 2023. годину.Чланови Већа усвојили су Одлуку о давању на коришћење и управљање покретних ствари у јавној својини општине, Дому здравља Рашка. Овим документом Дому здравља су уступљени возило марке Дачија дастер, три стоматолошке столице, компјутеризовани периметар, дефибрилатор, два ултразвучна апарата и волуметријска инфузиона пумпа. Поменуте непокретности у власништву су Општине Рашка по уговору о донацији реализованом у сарадњи са Кабинетом министра без портфеља задуженог за разовј недовољно развијених подручја. Одлуком Општинског већа ЈУ „Спортски центар“ дати су на коришћење и управљање клизалиште и монтажни објекат – букинг кућица на Копаонику. Већници су усвојили Одлуку о давању сагласности за расподелу буџетских средства спортским клубовима за 2023. годину. На територији општине Рашка функционише 16 клубова који ће имати на располагању укупно 14.200.000 динара, док је за ораганизовање такмичења и турнира издвојено 2.455.000 динара.

У циљу превентивног деловања ради отклањања ризика од могућих поплава услед количине падавина које се очекују 23. и 24.јануара 2023.године, Штаб за ванредне ситуације општине у координацији са Сектором за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије, Војском Србије, Ибарским рудницима, јединицом цивилне заштите и надлежним општинским службама је организовао активности на изради бедема на реци Рашка у Милатковићу и ојачању постојећих бедема од џакова са песком на обали реке Ибар код ПУ "Весело детињство" и градског базена. Штаб прати ситуацију на терену, и по потреби ће се предузимати одговарајуће мере.

Због погоршања хидрометеоролошке ситуације и најаве новог поплавног таласа данас је одржана седница Општинског штаба за ванредне ситуације на којој је донето низ одлука у циљу заштите људских живота и имовине.
На седници Штаба одлучено је да се ојачају бедеми код дечјег вртића и у Улици Саватија Милошевића односно у старом занатском центру, као и да буде изграђен бедем на реци Рашки у Милатковићу. Део Улице кнеза Александра Карађорђевића од Дома војске до градског базена привремено се затвара за саобраћај осим за потребе служби укључених у одбрану од поплава. Пешачки мост на Ибру и даље је затворен. Из безбедносних разлога се апелује на грађане да у наредним данима избегавају шетњу поред река. Припадници ватрогасно-спасилачке јединице, Војске Србије, полиције, рудари „Ибарских рудника“ из Баљевца, општинске службе, јавна предузећа и добровољци ангажовани су у одбрани од поплава.
Општински штаб за ванредне ситуације је у сталном заседању и у координацији са Републичким штабом за ванредне ситуације и ЈВП „Србијаводе“ доноси одлуке како би се смањиле последице изливања река и сачували људи и имовина.

23. 01. 2023. године

Ha основу члана 41. и 43. Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018) и члана 139. став 1. Статута општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" број 197/18), а у вези Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за целу територију општине Рашка, Штаб за ванредне ситуације општине Рашка, на седници одржаној 23. јануара 2023. године, доноси следећу


НАРЕДБУ
о забрани саобраћаја на делу ул. Кнеза
Александра Карађорђевића


I
Због опасности од елементарне непогоде поплаве забрањује се за саобраћај моторним возилима део улице Кнеза Александра Карађорђевића у Рашки, почев од Дома војске па све до градског базена у Рашки.

II
Наредбу доставити Полицијској станици Рашка и Општинској управи Рашка.

III
Ова наредба ступа на снагу даном доношења.


ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА
Број: 82-5/2023-1
Дана: 23. јануарa 2023. године

КОМАНДАНТ ШТАБА

Немања Поповић