email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

На основу чл. 13. Правилника о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката удружења од јавног интереса средствима из буџета општине Рашка и Јавног конкурса за доделу дотација удружењима грађана у области заштите лица са и инвалидитетом и друштвене бриге о деци и младима у општини Рашка за 2015. годину, објављеног 23.03.2015.године, Комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава  удружењима грађана из буџета Општине Рашка за 2015.годину, заседала је 20.04.2015. године и донела следећу:

 РАНГ ЛИСТУ
УЧЕСНИКА КОНКУРСА ОД  23.03.2015.ГОДИНЕ  ЧИНЕ

 

Ред.бр.          Назив  удружења                    Назив пројекта                   бр. бод.    Износ у                дин.

 

     1

 

Удружење за помоћ лицима са посебним потребама Рашка

 

„Социјална брига, радно оспособљавање и запошљавање ментално и физички недовољно развијених лица“

 

  81

         

   600.000

 

2

 

Дечји  савез општине Рашка

 

„ЈА САМ ДЕТЕ И ИМАМ ПРАВО...“

 

93

 

 800.000

 

 

УКУПНО

 

 

 

1.400.000

 На конкурсу су учествовала 2 удружења и оба су добила средства по конкурсу. Нема одбивених.

Рок жалбе је три дана од дана објављивања на на огласној табли и на званичној страници општине Рашка.
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА  ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2015.ГОДИНУ

28. СЕДНИЦА СЕДМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 27. априла 2015. године (понедељак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 27. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Гајевић, Општински правобранилац општине Рашка.

3. ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2015. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Гајевић, Општински правобранилац општине Рашка.

4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу.

5. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ „СТАН“ ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миломир Петровић, директор ЈП „Стан“ Рашка.

6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА РАДИО СТАНИЦА „РАДИО РАШКА“ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2014. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђорђе Гогић, директор ЈП Радио станица „Радио Рашка“.

7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКО СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“ ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, директор ТСО „Рашка“.

8. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Дејан Котурановић, директор ЦКОИ „Градац“.

9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ БАЉЕВАЦ СА ПРОШИРЕНИМ ОБУХВАТОМ ДО ЛЕВЕ ОБАЛЕ РЕКЕ ИБАР;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам.

10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ РАШКА - ДЕО ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ СЕВЕР У ВЛАСОВУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам.

11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ ЈУГ 2 У СУПЊУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам.

12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка.

13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, секретар Скупштине општине.

14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, секретар Скупштине општине.

15. ОПЕРАТИВНИ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, самостални стручни сарадник за водопривреду и пољопривреду Општинске управе.

16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА.

17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ УСЛОВА ЗА РЕПРОГРАМ ДУГОВАЊА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, Руководиоц Сектора за грађевинско земљиште, правне, економске и опште послове ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу.

18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНИХ ОДБОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА У ОПШТИНИ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Вулић Пашајлић, председник Комисије за административна питања.

19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛА „ЈОШАНИЧКА БАЊА“;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Вулић Пашајлић, председник Комисије за административна питања.

20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ У РАШКИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Вулић Пашајлић, председник Комисије за административна питања.

21. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

 

Општинска управа Рашка, у сарадњи са Пољопривредном саветодавном и стручном службом из Краљева, врши узимање просечних узорака земље за агрохемијска испитивања. Узорци ће се узимати у Јошаничкој Бањи у просторијама Месне канцеларије 21.04 2015. године и у  Рашки 23.04 2014 у Удружењу пчелара у Ибарској улици у времену од 10.00  до 14.00 часова . Право имају сва регистрована газдинства. Са собом обавезно понети структуру биљне производње, потврду о активном статусу газдинства које се предају и поседовни лист који се даје на увид. Пољопривредницима који немају поменуте документе неће се узети узорци за анализу.                              

Ближа обавештења могу се добити у канцеларији 17 Општинске управе Рашка код Зорана Сташевића. 

Пројекат интеграција расељених лица у Србији и прузање бесплатне правне помоћи у општини Рашка финансиран од стране Владе САД и ЦРС(CATOLIC RELIEF SERVICES), а спроведен од стране НО Балкански центар за миграције и хуманитарне активности, започет је у Рашки пре нешто више од годину постављањем Правне огласне табле са разним лецима који приближавају процедуре и права грађана у разним областима. Канцеларија за младе у општини Рашка је вршила промоцију и упознавала грађане о постојању Правне табле. Пројекат је настављен отварањем канцеларије за пружање бесплатне правне помоћи расељеним лицима и социјално угрозеним становницима. 

У Београду је јуче презентован  приручник ИНТЕГРАЦИЈА РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА У СРБИЈИ: НАУЧЕНЕ ЛЕКЦИЈЕ И ПРИРУЧНИК ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ. На скупу одржаном у хотелу МЕТРОПОЛ говорили су амбасадор САД Мајкл Кирби, представник ЦРС за Србију и БиХ Марк Де Силва, руководилац ЦРС за Србију Дино Мујановић и службеница за информисање у БЦМ Нада Чуљак Бањац. О своим искуствима у реализацији и као пример добре праксе у имплементацији пројекта говорио је и  председник општине Рашка .

 Председник општине Рашка Игњат Ракитић  своје излагање је почео цитирајуци речи  Г. Вашингтона "Демократичност једног друства се огледа у апсолутном поштовању права сваког грађанина који такође, апсолутно, попштује Закон." Да би направили демократски систем, ка коме сви тежимо, управо су нам потребни пројекти попут овог, који омогућавају да мање образовани и социјално угрожени грађани упознају своја права, сазнају како могу да их остваре, али да буду упознати и са својим обавезама и са законима земље у којој живе.  

“За напредак дршуства, који је  императив сваке власти, основни услов је знање и едукација. Зато ми је драго да смо једни од пионира у покушају да створимо услове да нам сваки грађанин буде информисан и свестан својих права, али и обавеза, што се управо и постиже спровођењем  овог пројекта” – рекао је Ракитић. Општина Рашка, такође жели да се грађани на разумљив и једноставан начин информишу о својим правима и обавезама, а правна огласна табла, као и бесплатна правна помоћ управо то и имају за циљ.

Председник општине је такође истакао да је Општина Рашка, веома заинтересована за сервисирање одређене групе клијената и то посебно социјално угрожених,  неуких и старих лица, расељених лица и избеглица, као и лица из руралних подручија, јер велики број грађана није у могуђности да плати адвоката у минималном износу од неколико хиљада динара како би добили правни савет или покренули одређени поступак. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА

Комисија за отуђење или давање у закуп 

неизграђеног грађевинског земљишта

Број: 14/15-6

09. 02. 2015. год.

Р  А Ш  К  А 

На основу чл. 96. ст.1. Закона о планирању и изградњи  (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009, 24/2011 и 121/2012), члана 3. став 1. Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта ("Сл.гласник општине Рашка" бр.135/2013), а у вези са одлуком Надзорног одбора ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу у општини Рашка бр. 1455/14-5.2 од 24.09.2014.године, Комисија за отуђење или давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта дана 09.02.2015. године

О б ј а в љ у ј е 

ЈАВНИ ОГЛАС  

о отуђењу грађевинског земљишта јавним надметањем ради изградње

1. Предмет отуђења је неизграђено гра|евинско земљиште у јавној својини и то:

- кат. парцела бр. 314/1 КО Рашка, површине 13,57 ара;

2. Учесник јавног надметања који понуди највећу цену за отуђење на датом земљишту стиче право својине;

3. Наведена кат. парцела се налази у Рашки, у улици Саватија Милошевића, преко пута фабрике “Лола-Прогрес” Рашка, која се према Генералном плану “Рашка 2020”  налази у зони привређивања 1 са доминантном наменом за изградwу објекта у привредној зони, са степеном заузетости максимално 50%, степеном изграђености максимално 1,8 и спратности максимално П+2.

4. Гра|евинска парцела је потпуно комунално опремљена. На кат. парцели се налази  канализациони цевовод ø 160 мм на просечној дубини од 2,25 м дуж целе парцеле. Трошкове евентуалног измештања цевовода сноси купац земљишта;

5. Почетни износ цене за отуђење износи 2.235.115,00 динара за целу парцелу;

6. Рок и начин плаћања: 100 % у року од 30 дана од дана закључења уговора о отуђењу;

7. Јавно надметање одржаће се пред Комисијом за отуђење или давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта  дана 21.04.2015. године, у просторијама Општинске управе Рашка, ул. Предрага Вилимоновића 1 са почетком у 12,00 часова;

8. Право учешћа имају сва правна и физичка лица. Учесник у јавном надметању своје учешће пријављује Дирекцији најкасније до 20.04.2015. године на адресу:

ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу у општини Рашка, ул. Немањина 1/II, 36350 Рашка.

Уз пријаву се подноси копија исправе о уплати депозита, односно банкарска гаранција, као и изјава о прихватању свих услова из огласа.

Садржина пријаве мора бити у складу са чл. 22. и 23.  Одлуке о отуђењу и давању грађевинског земљишта (“Сл. гласник општине Рашка”, бр. 135/2013);

9. Сваки учесник је обавезан да приликом пријаве на овај оглас уплати гарантни износ у висини од 10% од почетне цене на т.р. бр. 840-89640-92, прималац: Буџет СО-е Рашка, сврха плаћања: депозит за 314/1 КО Рашка, бр.модела: 97, позив на број: 31-087 и то износ од 223.512,00 динара. Учесник јавног надметања који је учествовао али није стекао статус прибавиоца има право на повраћај уплаћеног гарантног износа у складу са чланом 25. Одлуке отуђењу и давању граћевинског земљишта у року од 8 дана од дана одржавања јавног надметања;

10. Учесник који понуди највећу цену отуђења на јавном надметању, а не приступи закључењу уговора о отуђењу губи право на повраћај гарантног износа, као и учесник који не узме учешће на јавном надметању, а не обавести комисију писаним путем да неће учествовати  у надметању најмање 24 сата пре заказаног почетка јавног надметања;

11. Лице које прибави грађевинско земљиште у својину је обавезно да са ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу у општини Рашка уговори и плати накнаду за уређење грађевинског земљишта, најкасније пре подношења пријаве почетка радова, а на основу критеријума које је утврдила општина Рашка својим нормативним актима;

12. Рок за привођење намени је три године од дана закључења уговора о отуђењу земљишта;

Ближе   информације   могу  се  добити  на  телефон   036/ 736-671 и 036/736-986 или лично у просторијама ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу у општини Рашка  сваког дана у току трајања огласа. Контакт особа Слободан Ристовић.

Свим грађанима ромске националности, честитам, 8. април Светски дан Рома, уз жељу да у наредном периоду заједнички радимо на унапређењу положаја припадника ромске националне мањине у нашој општини.

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ РАШКА

Игњат Ракитић

На основу чл. 13. Правилника о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката удружења од јавног интереса средствима из буџета општине Рашка и Јавног конкурса за доделу дотација удружењима  у општини Рашка, објављеног 05.03.2015. године, Комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава  удружењима грађана из буџета Општине Рашка за 2015. годину, заседала је 01.04.2015. године и донела следећу:

 

РАНГ ЛИСТУ

УЧЕСНИКА КОНКУРСА ОД 05.03.2015.  ЧИНЕ

 

Ред.бр.          Назив  удружења                    назив пројекта                   бр. бод.   Износ у дин.

 

    1

 

МОЖ  БАЉЕВАЦ

 

„ЗЛАТНЕ РУКЕ БАЉЕВЦА“

 

 51

         

    30.000

 

2

 

МОЖ  РАШКА

„ОБИЛАЗАК И ПОМОЋ БОЛЕСНИМ КАТЕГОРИЈАМА ГРАЂАНА У РАШКИ“

 

55

 

30.000

3

АКТИВ ЖЕНА ЈОШ. БАЊА

„УНАПРЕЖЕЊЕ ПОЛОЖАЈА УСЛОВА ЖИВОТА ЖЕНА, ДЕЦЕ И ПОРОДИЦЕ“

51

30.000

4

УДРУЖЕЊЕ ДИСТРОФИЧАРА КРАЉЕВО

„ЈА МИСЛИМ НА ВАС А ВИ О МЕНИ“

   55

 

34.000

5

АСОЦ. ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ „АРДА „ АРИЉЕ

 

„АРДА ИНФО“

 

31

 

0

6

 

ЕУК „ЧЕРЕЊСКИ“ БАЉЕВАЦ

 

„ЕТНО У СРЦУ“

 

63

 

30.000

7

МОО САВЕЗ ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ Н.ПАЗАР

„СВЕТ  ТИШИНЕ“

65

51.000

8

МОО ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА Н.ПАЗАР

„ПСИХОСОЦИЈАЛНА ЕДУКАЦИЈА ЧЛАНОВА ЦИР-а“

32

0

9

ДРУШТВО  ЗА  ЦЕРБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ Н.ПАЗАР

„СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА ОСОБА СА ЦЕРЕБРАЛНОМ И ДЕЧЈОМ ПАРАЛИЗОМ“

24

0

10

МОО САВЕЗ СЛЕПИХ И СЛАБОВИДИХ Н.ПАЗАР

„СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА СЛЕПИХ ЛИЦА“

51

35.000

11

ДРУШTВО  ЗА БОРБУ ПРОТИВ ШЕЋЕР.  БОЛЕСТИ  РАШКА

„ДАН ЗДРАВЉА ОПШТИНЕ РАШКА“

 

72

 

100.800

12

Удр. особа са инв. „СРНА“

„НАША МАШТА МОЖЕ СВАШТА“

71

91.500

 

13

 

ПУ ЈАЗАВАЦ

„ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ САВРЕМЕНОГ ПАНОА СА МАПОМ И ЗНАМЕНИТОСТИ ОПШТИНЕ РАШКА У ЦЕНТРУ ГРАДА“

 

73

 

110.000

 

14

 

ЦАК РАШКА

 

„МАНИФЕСТ  2015.“

 

67

 

80.000

 

  

   15

 

 

УГ „СРЦ КОПАОНИК“

 

 

„РАЗВОЈ ЛЕТЊЕ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ КОПАОНИК 2015.“

 

 

80

 

 

111.500

16

КЛУ РАШКА

„ШКОЛА ЦРТАЊА“

64

51.520

17

КЛУ РАШКА

„ШКОЛА СТРИПА“

66

69.100

18

УГ „СПУСТ БЕЗ ГРАНИЦА“

ТРИ ЛЕТЊА ДОГАЂАЈА

90

136.070

19

УГ“СПУСТ БЕЗ ГРАНИЦА“

„РАШКА МЕСТО ЗА ОДМОР“

92

66.000

20

УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА РАШКА

„ПОДРШКА СТАРИМ ЛИЦИМА У СТАЊУ ПОТРЕБЕ“

79

50.600

21

УГ“ СРЕЋНА ДЕЦА“

„ЗНАЊЕ НА ДАР“

57

30.000

22

УСР „ХРАБРО СРЦЕ“

„КОЛИКО СМО ВИДЉИВИ“

67

40.000

 

23

 

УСР „ХРАБРО СРЦЕ“

„ПОДРШКА САМОХРАНИМ РОДИТЕЉИМА ОПШТИНЕ РАШКА КРОЗ ПРУЖАЊЕ БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ И ПСИХОСОЦ. ПОМОЋИ“

 

38

 

0

24

ЦРКВЕНА ОПШТИНА БАЉЕВАЦ

„АРХЕОЛОШКО ИСТРАЖИВАЊЕ НЕВИДЉИВА ЦРКВА“

 

81

 

84.000

25

ЗЕЛЕНИ  ПУТОКАЗИ

„СВЕТ У ДОЛИНИ ВЕКОВА“

91

177.910

26

ВИСОКОЛЕТАЧИ  БАЉЕВАЦ

„ПРОМОЦИЈА ГОЛУБАРСКОГ СПОРТА“

 

28

 

0

27

УДРУЖЕЊЕ РАКИЈАША  БАЉЕВАЦ

„РАКИЈАДА“

 

52

 

30.000

28

УДРУЖЕЊЕ ПЧЕЛАРА  РАШКА

„АКТИВНОСТ ЗА БУДУЋНОСТ“

66

51.000

29

ГСС 236 „БАНЕ“РАШКА

„ГОЛУБАРСТВО У РАШКИ“

63

50.000

 

 

УКУПНО

 

 

 

1.570.000

 

Удружења која имају мање од половине броја бодова, тј. 50 нису остварили потребан број бодова, па тако нису ни добили средства по конкурсу.

Рок жалбе је седам дана од дана објављивања на на огласној табли и на званичној страници општине Рашка.
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА  ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2015.ГОДИНУ

 

 

46. СЕДНИЦАТРЕЋЕГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 06. априла 2015. године (понедељак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 09,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 45. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

2. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ „СТАН“ ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миломир Петровић, директор ЈП „Стан“ Рашка.

3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКО СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“ ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, директор ТСО „Рашка“.

4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Дејан Котурановић, директор ЦКОИ „Градац“.

5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

- ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ БАЉЕВАЦ СА ПРОШИРЕНИМ ОБУХВАТОМ ДО ЛЕВЕ ОБАЛЕ РЕКЕ ИБАР;

- ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ РАШКА - ЈЕДАН ДЕО ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ СЕВЕР У ВЛАСОВУ;

- ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ ЈУГ 2 У СУПЊУ.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Ненад Остраћанин, шеф Службе за локални економски развој.

6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу.

7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу.

8. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ СТЕВАНА Б. БЕОЧАНИНА ИЗЈАВЉЕНЕ НА РЕШЕЊЕ ОДСЕКА ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – САОБРАЋАЈНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 03 БР. 344-15/15 ОД 04.03.2015. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирко Премовић, саобраћајни инспектор.

9. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

На основу члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда и Одлуке Надзорног одбора о условима и начину издавања у закуп непокретности у јавној својини број 243 од 30.03.2015. године, Јавно Предузеће за стамбене услуге„СТАН“ Рашка расписује 

О Г Л А С за прикупљање писаних понуда за издавање у закуп пословног простора

У закуп се издаје следећи пословни простор:

1. Магацински простор који се налази у приземљу Нове техничке базе на Копаонику. Простор је подељен на 8 засебних целина, појединачних површина 60 m2,  укупна површина 480 m2. Почетна цена закупа 2 евра, односно (242 дин/ m2 ) месечно. 

2. Магацински простор који се налази на првом спрату Нове техничке базе на Копаонику. Простор је подељен на 13 засебних целина, појединачних површина 60 m2, укупне површине 780 m2. Почетна цена закупа 2 евра, односно (242,00 дин/ m2 ) месечно. Магацински простор се може издавати и појединачно.

3. Пословни простор који се налази у улици Ратка Луковића 27Ц у Рашки, укупне површине 32 m2 . Почетна цена закупа 4 евра, односно (484,00 дин/ m2 ) месечно.

4. Пословни простор у улици Душановој бб у Рашки, укупне површине 47 m2 . Почетна цена закупа 2 евра, односно (242 дин/ m2 ) месечно.

5. Пословни простор на првом спрату зграде у улици Ратка Луковића бр.8 ( изнад бивше ''Агроопреме'') у Рашки, укупне површине 60 m2 . Почетна цена закупа 3 евра, односно (363 дин/ m2 ) месечно.

Све почетне цене су без ПДВ-а.

            Пословни простори издају се у закуп јавним оглашавањем у поступку  прикупљања понуда у писаној форми на период  од 1 до 5 година.

      Право подношења понуде имају физичка лица, правна лица и предузетници.

- Понуде се достављају на адресу: Јавно Предузеће за стамбене услуге „СТАН“ Рашка, 

Немањина 1, 36350 Рашка, у затвореним ковертама са видљивом назнаком „за јавни оглас“.

- Уз понуду доставити: 

    а) физичка лица – име и презиме, ЈМБГ, адресу, фотокопију личне карте и контакт телефон.

    б) предузетници – име и презиме предузетника,  ЈМБГ и адресу, као и извод из регистра АПР-а, 

    в) правна лица - пословно име и седиште, извод из регистра АПР-а , податке о лицу овлашћеном за заступање.

Понуда за пословни простор  мора да садржи:

-  назнаку пословног простора  за који се понуда подноси, 

-  делатност која ће се обављати ,

-  износ понуђене месечне закупнине по m2  и време трајања закупа,

-  изјаву да ће се просторије  прихватити у виђеном стању.

Рок за достављање понуда је 15 дана од дана објављивања јавног огласа.

     Прикупљене понуде ће прегледати комисија формирана од стране Надзорног одбора Предузећа,  првог радног дана након истека рока за достављање понуда, односно дана 20.04.2014.године, са почетком у 10 часова, када ће се одабрати најповољније, након чега ће сви понуђачи бити обавештени писаним путем. 

Критеријум за избор најповољније понуде је највиша понуђена месечна цена закупа по m2.

Уколико на оглас пристигне једна понуда , иста ће се узети у разматрање.

Некомплетне и неблаговремене понуде, као и понуде оних понуђача који дугују ЈП „СТАН“ по основу закупнине, или су по другом основу прекршили одредбе уговора о закупу се неће разматрати.

За све информације јавити се лично у просторије ЈП''Стан'', или на телефоне: 036/736-100, 036/736-229.

У Рашки, 03.04.2015. год. Измењено 09.04.2015.

 

На основу члана 3., став 1. и члана 5., став 1. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 8/12), члана 61. Статута општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" бр. 91/08, 103/10, 130/13, 140/14 и 144/14) и члана 13. Правилника о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката удружења од јавног интереса средствима из буџета општине Рашка а на предлог конкурсне комисије за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџета, Општинско веће општине Рашка, на седници одржаној 27. марта 2015. године, донело је 

 

О  Д  Л  У  К  У

о одабиру програма/пројеката, односно КУД-ова, којима се из буџета општине 

Рашка додељују средства за финансирање 

                                                    

Члан 1.

Овим Одлуком ближе се утврђује одабир пројеката и КУД-ова којима се из буџета општине Рашка додељују средства за финансирање по спроведеном Јавном конкурсу за доделу дотација KУД-овима за финансирање или суфинансирање пројеката од јавног интереса у општини Рашка за 2015. годину који је за потребе општине Рашка дана 20. фебруара 2015. године расписао председник општине Рашка.

 

Члан 2.

Средства буџета општине Рашка за 2015. годину, намењена дотацијама удружењима, додељују се, следећим КУДовима, за спровођење следећих пројеката, у следећим износима: 

Ред.бр.

НАЗИВ  УДРУЖЕЊА                   

НАЗИВ ПРОЈЕКТА               

бр. бодова

Износ у дин.

  1.

 КУД “БРВЕНИЦА из Брвенице

„Саборовање у општини Рашка“

51

 

75.000

2.

ЕТНО УМЕТНИЧКИ КЛУБ

„ЧЕРЕЊСКИ“ из Баљевца

„Рашка у срцу“ (делимично бодован)

52

   84.000

3.

КУД „ЈОШАНИЧКА БАЊА“ из Још. Бање

„Промоција и очување културног наслеђа у општини Рашка“

56

 

104.000

4.

КУД „РУДАР“ из Баљевца

„Фестивал дечјег фолклора  Видован  2015.“

65

 

114.000

5.

АНСАМБАЛ  ФРУЛА из Рашке

„У сусрет јубилеју“

85

 

306.000

6.

 

КУД „РАШКА“  из Рашке 

„Стручно усавршавање умет. руковод. Ансамбла и одржавање  општинске смотре аматера“

92

 

317.000

 

УКУПНО

 

 

1.000.000

 
Члан 3.

Средства која се одобре за реализацију пројеката јесу наменска средства и могу да се користе искључиво за реализацију конкретног пројекта и у складу са уговором који се закључује између председника општине Рашка и КУД-а.

Општинско веће општине Рашка прати реализацију пројекта и врши контролу његове реализације.

Удружење/КУД – корисник средстава, односно реализатор пројекта дужан је да овлашћеном лицу општине Рашка, у сваком моменту, омогући контролу реализације пројекта и увид у сву потребну документацију.

Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење средстава Општинско веће општине Рашка је дужно да раскине уговор и затражи повраћај пренетих средстава, односно да активира инструмент обезбеђења, а удружење/КУД је дужно да средства врати са законском каматом. 

Удружење/КУД је дужно да Општинском већу општине Рашка подноси извештај о реализацији пројекта.

Извештај се доставља квартално, осим у случају када пројекта не траје дуже од шест месеци и након реализације пројекта, а садржи, нарочито: податке о степену реализације пројекта и утрошеним средствима.

 

Члан 4.

За спровођењу ове Одлуке надлежан је Одсек за буџет и финансије Општинске управе у Рашки и именоване невладине организације.

 

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 6.

Ову Одлуку доставити Одсеку за буџет и финансије и објавити на огласној табли Општинске управе Рашка.

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА

III Број: 06-III-45/2015-11

Дана: 27. марта 2015. године.

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ РАШКА

Игњат Ракитић

                                                                                               

 

Влада Швајцарске, ЕУ и Влада Републике Србије, преко програма ЕВРОПСКИ ПРОГРЕС, финансираће реализацију пројекта УНАПРЕЂЕЊЕ РЕГИСТРА ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА У ОПШТИНИ РАШКА. Укупна вредност пројекта је 1.584.194 динара. Кроз донацију је обезбеђено 1.220.724 динара, док учешће општине износи 363.470 динара. 

Циљ пројекта је унапређење јавних финансија кроз повећање наплате пореза.  

Према подацима Локалне пореске администрације, која је формирана 2008.године,  удео пореза на имовину, за физичка лица, у буџету општине Рашка износи 9,76%, док је наплата пореза на годишњем нивоу између 70% и 80%. У регистар ЛПА уписано је 7.128 обвезника. 

Процењује се да ће реализацијом пројекта УНАПРЕЂЕЊЕ РЕГИСТРА ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА У ОПШТИНИ РАШКА , приходи од наплате пореза на имовину за физичка лица бити увећани за око 20%. То значи да ће се у буџет слити око 5 милиона динара, што износи 0,6% општинског буџета. У регистар пореских обвезника биће уписано око 1.000 нових обвезника, или 15% више од досадашњег броја. Након ажурирања базе података наплата новорегистрованих власника имовине, биће рализована планом ЛПА. До броја потенцијалних обвезника дошло се сагледавањем и укрштањем статистичких података о броју некретнина (Републички завод за статистику), као и податка ЈКП „Рашка“ и Електродистрибуције Краљево-Рашка о броју корисника услуга ова два предузећа. 

На пословима унапређења базе пореских обвезника биће ангажовано 5 пописивача, као и 2 оператера за унос података, која ће након обављеног пописа, ажурирати базу података. 

Реализацијом пројекта службеници у ЛПА прошириће постојећа и стећи нова знања, а биће набављена и опрема (један МФ уређај) за издавање уверења. Индиректну корист имаће и сами порески обвезници, који кроз законом прописане обавезе, јачају свест о значају плаћања пореза. Они својим одговорним понашањем обезбеђују локалној самоуправи  приход који се користи за унапређење услова за привлачење домаћих и страних инвеститора, улагања у инфраструктуру, образовање, здравство, социјална давања као и друге сегменте који су у надлежности општине.

Кроз овај пројекат, а у складу са принципима доброг управљања, грађани општине Рашка ће бити информисани о начину трошења буџетских средстава, односно имаће прилику да чују за шта се све користи новац прикупљен наплатом пореза на имовину.

Удружење за помоћ лицима са посебним потребама добило је средства од ЕВРОПСКОГ  ПРОГРЕСА за реализацију пројекта ЗАЈЕДНО НА ПУТУ ДО ПОСЛА. 

У пројекат ће бити укључено 10 особа са инвалидитетом. У наредних 6 месеци они ће се уз стручну подршку  обучавати за израду сувенира у радионици Удружења. Циљ пројекта је  побољшање радних способности и укључивање у производњу сувенира, што је и трајна активност Удружења кроз коју особе са инвалидитетом проналазе запослење. 

Вредност пројекта је 2.298.146 динара. Влада Швајцарске, Европска унија и Влада Србије, преко Европског Прогреса, обезбедили су 2.058.406 динара. Партнер на пројекту је општина Рашка која је издвојила 229.840 динара, а учешће Удружења износи 9.900 динара. Највећи део новца, 80%, биће употребљен за куповину савремених машина за гравирање и резање, као и машина за припрему и обраду дрвета за финалне производе. Осталим делом одобрених средстава финансираће се куповина неопходног материјала и превоз учесника у пројекту. На конкурсу је учествовао велики број организација из 34 општине јужне и југозападне Србије, а пројекат Удружења за помоћ лицима са посебним потребама један је од 20 који ће бити финансирани у оквиру програмских активности Европског Прогреса.

Сувенири израђени у радионици Удружења биће пласирани на Гоији и у ТЦ Копаоник уз  помоћ и подршку  ТСО  Рашка, са којом је Удружење потписало споразум о сарадњи. 

И претходних година Удружење за помоћ лицима са посебним потребама учествовало је на конкурсима Европског  Прогреса. 2012.године Удружење је добило више од 600.000 динара за реализацију пројекта МАЈСТОРСКА РАДИОНИЦА – КОРАК ДО САМОСТАЛНОСТИ. Тада је опремљена радионица, а лица са инвалидитетом су обучавана за израду намештаја од плочастог материјала. Захваљујући чињеници да је читав пројекат успешно реализован, ЕВРОПСКИ ПРОГРЕС је 2013.године донираоУдружењу  ЦНЦ машину за израду дубореза, чија је вредност преко 500.000 динара. 

У претходне три године кроз пројекте Удружења радно је било ангажовано 45 особа са инвалидитетом.

45. СЕДНИЦA ТРЕЋЕГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 27. марта 2015. године (петак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 12,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 44. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу.

3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАДИО СТАНИЦА РАДИО РАШКА“ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2014. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђорђе Гогић, директор ЈП Радио станица „Радио Рашка“.

4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Гајевић, Општински правобранилац општине Рашка.

5. ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2015. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Гајевић, Општински правобранилац општине Рашка.

6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка.

7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ РЕГИСТРА МИНИ ХИДРОЦЕНТРАЛА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам.

8. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ УСЛОВА ЗА РЕПРОГРАМ ДУГОВАЊА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, Руководиоц Сектора за грађевинско земљиште, правне, економске и опште послове ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу.

9. РАЗМАТРАЊЕ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ РАШКА И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, самостални стручни сарадник за водопривреду и пољопривреду Општинске управе.

10. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПРОДАЈИ РАСХОДОВАНОГ ОСНОВНОГ СРЕДСТАВА ПУТЕМ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка.

11. ПРОГРАМ РАДА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА КРАЉЕВО ЗА 2015. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милољуб Арсић, вд директор Историјског архива.

12. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Покимица, члан Општинског већа и председник комисије.

13. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА И ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Миленковић, члан Општинског већа и председник комисије.

14. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ МИЛА АЛЕКСИЋА ИЗ СУПЊА ИЗЈАВЉЕНЕ НА РЕШЕЊЕ ОДСЕКА ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 03 БР. 355-218/14 ОД 19.08.2014. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Мијајловић, комунални инспектор.

15. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

 

У складу са чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 99/11), чланом 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 8/12) и Одлуком о буџету општине Рашка за 2015. годину,председник општине, расписује

КОНКУРС

за доделу дотација Удружењима грађана за финансирање пројеката од јавног интереса из области заштита лица са инвалидитетом и друштвена брига о деци и младима у општини Рашка за 2015.годину

Пројекти од јавног интереса за локалну заједницу из области: заштите лица са инвалидитетом, друштвена брига о деци, задовољења потреба младих. 

На конкурсу може да учествује удружење:

• које је регистровано у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09), чије је регистровано седиште на територији општине Рашка или на територији републике Србије, са тим да морају имати чланове са пребивалиштем на територији општине Рашка или да своје активности реализује на територији општине Рашка.

• које је директно одговорно за припрему и извођење пројекта; 

Општинска управа Рашка, у сарадњи са предузећем FLORIVA d.o.o. из Ивањице, позива све заинтересоване пољопривредне произвођаче да присуствују презентацији кооперативе ради уговарања производње шумске јагоде и другог јагодастог воћа за сезону пролеће 2015. године.

Презентација ће се одржати 28. марта 2015. године у сали  Скупштине општине Рашка (сала Комитета) са почетком у 14  часова.

Ближа обавештења могу се добити у канцеларији 17 Општинске управе Рашка код Зорана Сташевића.