43. СЕДНИЦA ШЕСТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА

ће се одржати 11. марта 2024. године (понедељак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића бр. 1) са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи

 

ДНЕВНИ РЕД

- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 41. И 42. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;

2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;

3. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Ивица Радојевић, заменик општинскогправобраниоца;

4. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА И ПЛАНА РАДА ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2024. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Ивица Радојевић, заменик општинског правобраниоца;

5. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПУТЕВИ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Радиша Виријевић, директор ЈКП „Путеви Рашка“;

6. РАЗМАТРАЊЕ ПРВЕ ИЗМЕНE ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА ЗА 2024. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Радиша Виријевић, директор ЈКП „Путеви Рашка“;

7. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „РАШКА“ ЗА 2023. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Илија Лазаревски, директор ЈКП „Рашка“;

8. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“ ЗА 2023. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Дејан Котурановић, директор Туристичке организације „Рашка“;

9. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ ЗА 2023. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Никша Барлов, вд директор ЦКОИ „Градац“;

10. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марко Ђоровић, вд директор ЈУ „Спортски центар“ Рашка;

11. РАЗМАТРАЊЕ ОДЛУКЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР'' РАШКА О ОБАВЕЗИ СПОРТСКИХ КЛУБОВА ДА ПЛАЋАЈУ КОРИШЋЕЊЕ ХАЛЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марко Ђоровић, директор ЈУ Спортски центар Рашка;

12. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА КРАЉЕВО ЗА 2023. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирјана Вујанац, члан Управног одбора Историјског архива Краљево;

13. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ЈЕДНОСОБНОГ СТАНА БЕЗ НАКНАДЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;

14. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ 40/23 КО РАШКА И ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 117/20 КО РАШКА ПУТЕМ РАЗМЕНЕ, УЗ НАКНАДУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;

15. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА  ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ СВОЈИНУ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 117/20  КО РАШКА У ЈАВНУ СВОЈИНУ И ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ 40/23 КО РАШКА ПУТЕМ РАЗМЕНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;

16. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Немања Поповић, председник општине;

17. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миљан Савић, председник комисије за планове;

18. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЗАКУПУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА БР. 971 ОД 19.06.2009. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;

19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ У ПОСТУПКУ ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКАТА ИЗГРАЂЕНИХ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;

20. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА СА 54. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА КОЈА ЈЕ ОДРЖАНА 04. МАРТА2024. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милка Бошњовић, члан Општинског већа и председник комисије;

21. ТЕКУЋА ПИТАЊА.