45. СЕДНИЦА ШЕСТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА

ће се одржати 28. марта 2024. године (четвртак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића бр. 1) са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи

ДНЕВНИ РЕД

- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 43. И 44. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. РАЗМАТРАЊЕ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДОТОКЕ II РЕДА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2024. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, саветник за послове пољопривреде и водопривреде;

2. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА МЕРА И РАДОВА НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2024. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА МЕРА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, саветник за послове пољопривреде и водопривреде;

3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ 133/21 КО РАШКА И ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 134/2 КО РАШКА ПУТЕМ РАЗМЕНЕ, УЗ НАКНАДУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;

4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА  ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ СВОЈИНУ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 134/2 КО РАШКА У ЈАВНУ СВОЈИНУ И ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ 133/21 КО РАШКА ПУТЕМ РАЗМЕНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;

5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О УСТАНОВЉЕЊУ СТВАРНОГ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;

6. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА РАДA САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2024. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Душан Керовец, члан и координатора Савета;

7. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА АКТИВА ЖЕНА ЈОШАНИЧКА БАЊА ИЗ ЈОШАНИЧКЕ БАЊЕ ПОДНЕТОГ НА ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ ПРОЈЕКАТА ОЦД УЧЕСНИЦА КОНКУРСА РАСПИСАНОГ 30.1.2024.Г.;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа;

8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2023. ГОДИНУ - ПРОЈЕКАТ УДРУЖИМО СЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Стефана Милојевић, представник Одељења за финансије, буџет и ЛПА;

9. ТЕКУЋА ПИТАЊА.